Terms and conditions

Terms and Conditions

Products and services are offered by:

Ny Tid Nyt Liv - CVR 39898640
Anneli Lindeborgh
Gardes Alle 27
2900 Hellerup
Contact us at anneli@nytidnytliv.dk

The products are delivered digitally, via e-mail, as physical courses or events.

Products can be purchased with VISA and Mastercard.

All prices are in Danish kroner and Euro incl. VATThere is no right of return after the product has been opened. If there are challenges with the product, please contact us at anneli.lindeborgh@gmail.com

All rights to courses, workshops, events and digital products belong to Deep Roots and nytidnytliv.dk. Upon purchase, license is solely granted to use the purchased product for own use and as stated under the product in question.

It is not permitted to copy, share or pass on any content from courses or teaching.


Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Ny Tid Nyt Liv - CVR 39898640
Anneli Lindeborgh
Gardes Alle 27
2900 Hellerup

Kontakt os på anneli@nytidnytliv.dk

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer.

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og Dankort.

Alle priser er i danske kroner og Euro inkl. moms


Der er ingen returret efter produktet er åbnet. Ved ratebetaling er tilmelding til kurser bindende. Er der udfordringer med produktet, så kontakt os på anneli@nytidnytliv.dk

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Deep Roots og nytidnytliv.dk. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produktet til eget brug og som angivet under det pågældende produkt. 

Det er ikke tilladt at kopiere, dele eller videre formidle noget indhold fra kurser eller undervisning.